'icerik')) { $tb="select * from urun where no='$no' "; $tc=mysql_db_query($database,$tb,$a); $td=mysql_fetch_array($tc); $icerik="$tur $kategori $td[urunadi]"; } function toUpperCase( $input ) { return strtoupper( strtr( $input,'ğüşıiöç', 'ĞÜŞIİÖÇ') ); } function tokucukCase( $input ) { return strtolower( strtr( $input,'ĞÜŞIİÖÇ', 'ğüşıiöç') ); } function toilkCase( $input ) { return ucwords( strtr( $input,'ĞÜŞIİÖÇ', 'ğüşıiöç') ); } function strtoupper_tr($deger) { $deger = str_replace("ç","Ç",$deger); $deger = str_replace("ğ","Ğ",$deger); $deger = str_replace("ı","I",$deger); $deger = str_replace("i","İ",$deger); $deger = str_replace("ö","Ö",$deger); $deger = str_replace("ü","Ü",$deger); $deger = str_replace("ş","Ş",$deger); $deger = strtoupper($deger); $deger = trim($deger); return $deger; } function strtolower_tr($deger) { $deger = str_replace("Ç","ç",$deger); $deger = str_replace("Ğ","ğ",$deger); $deger = str_replace("I","ı",$deger); $deger = str_replace("İ","i",$deger); $deger = str_replace("Ö","ö",$deger); $deger = str_replace("Ü","ü",$deger); $deger = str_replace("Ş","ş",$deger); $deger = strtolower($deger); $deger = trim($deger); return $deger; } function ucwords_tr($deger) { $deger = split(" ",trim($deger)); $deger_tr = ""; for($x=0; $x < count($deger); $x++) { $deger_bas = substr($deger[$x],0,1); $deger_son = substr($deger[$x],1); $deger_bas = strtoupper_tr($deger_bas); $deger_son = strtolower_tr($deger_son); $deger_tr .= $deger_bas.$deger_son." "; } $deger_tr = trim($deger_tr); return $deger_tr; } function xd_seoUrl($url){ $url = trim($url); $url = strtolower($url); $find = array('', ''); $url = str_replace ($find, '', $url); $url = preg_replace('/<(\/{0,1})img(.*?)(\/{0,1})\>/', 'image', $url); $find = array(' ', '"', '&', '&', '\r\n', '\n', '/', '\\', '+', '<', '>'); $url = str_replace ($find, '-', $url); $find = array('é', 'è', 'ë', 'ê', 'É', 'È', 'Ë', 'Ê'); $url = str_replace ($find, 'e', $url); $find = array('í', 'ı', 'ì', 'î', 'ï', 'I', 'İ', 'Í', 'Ì', 'Î', 'Ï'); $url = str_replace ($find, 'i', $url); $find = array('ó', 'ö', 'Ö', 'ò', 'ô', 'Ó', 'Ò', 'Ô'); $url = str_replace ($find, 'o', $url); $find = array('á', 'ä', 'â', 'à', 'â', 'Ä', 'Â', 'Á', 'À', 'Â'); $url = str_replace ($find, 'a', $url); $find = array('ú', 'ü', 'Ü', 'ù', 'û', 'Ú', 'Ù', 'Û'); $url = str_replace ($find, 'u', $url); $find = array('ç', 'Ç'); $url = str_replace ($find, 'c', $url); $find = array('ş', 'Ş'); $url = str_replace ($find, 's', $url); $find = array('ğ', 'Ğ'); $url = str_replace ($find, 'g', $url); $find = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $repl = array('', '-', ''); $url = preg_replace ($find, $repl, $url); $url = str_replace ('--', '-', $url); return $url; } if($_POST[kelime]) { $Arama=$_POST[kelime]; } else { $Arama=$_GET[Arama]; } ?> TEK TARIM
Tek Tarım
KURUMSAL
ÜRÜNLERİMİZ
Çevre Sağlığı İlaçları
Hayvan Yakalama Ürünleri
İlaçlama Ekipmanları
ZARARLILAR
HİZMETLERİMİZ
İlaçlama Hizmetleri
İLETİŞİM
İletişim Bilgileri
İletişim Formu
Kroki ve Haritalar